آژانس دیجیتال مارکتینگ DM360

پرنفوذترین آژانسِ تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

پرنفوذترین آژانسِ تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

پربازدیدترین رسانه‌ها در دستان شماست

با آژانس دیجیتال مارکتینگ DM360 ، به معتبرترین‌ها و پربازدیدترین‌ها در‌ شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارید

[lwp_divi_flipbox front_title=”من تبلیغ‌دهنده هستم!” front_body=”

به صورت گسترده تبلیغ کنید

” use_front_icon=”off” front_src=”https://dm360.ir/wp-content/uploads/2020/11/scroll.png” front_background_color=”#000000″ back_title=”من تبلیغ‌دهنده هستم!” button_text=”اطلاعات بیشتر” button_url=”https://dm360.ir/ads/” back_src=”https://dm360.ir/wp-content/uploads/2020/11/scroll.png” back_background_color=”#000000″ content_max_width=”300px” box_height=”300px” flip_card_animation=”flip_left” _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” header-front_font=”PeydaBold||||||||” header-front_text_align=”center” header-front_text_color=”#ffffff” header-front_font_size=”20px” header-front_line_height=”1em” header-back_font=”||||||||” header-back_text_align=”center” header-back_text_color=”#ffffff” front-body_font=”||||||||” front-body_text_align=”center” front-body_text_color=”#ffffff” back-body_font=”||||||||” back-body_text_align=”center” custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#e02b20″ button_border_width=”0px” button_font=”||||||||” button_use_icon=”off” button_alignment=”center” button_custom_margin_tablet=”” button_custom_margin_phone=”” button_custom_margin_last_edited=”on|desktop” button_custom_padding_tablet=”” button_custom_padding_phone=”” button_custom_padding_last_edited=”on|desktop” text_orientation=”center” width=”300px” width_tablet=”” width_phone=”” width_last_edited=”on|desktop” max_width=”300px” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” min_height=”300px” min_height_tablet=”” min_height_phone=”” min_height_last_edited=”on|desktop” height=”300px” height_tablet=”” height_phone=”” height_last_edited=”on|desktop” max_height=”300px” max_height_tablet=”” max_height_phone=”” max_height_last_edited=”on|desktop” custom_margin=”||||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|desktop” custom_padding_tablet=”” custom_padding_phone=”” custom_padding_last_edited=”on|desktop” animation_style=”flip” animation_direction=”right” animation_intensity_flip=”25%” header-front_text_align_tablet=”” header-front_text_align_phone=”” header-front_text_align_last_edited=”on|desktop” header-front_text_color_tablet=”” header-front_text_color_phone=”” header-front_text_color_last_edited=”on|desktop” header-front_font_size_tablet=”” header-front_font_size_phone=”” header-front_font_size_last_edited=”on|desktop” header-front_letter_spacing_tablet=”” header-front_letter_spacing_phone=”” header-front_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” header-back_font_tablet=”” header-back_font_phone=”” header-back_font_last_edited=”on|desktop” header-back_text_align_tablet=”” header-back_text_align_phone=”” header-back_text_align_last_edited=”on|desktop” header-back_text_color_tablet=”” header-back_text_color_phone=”” header-back_text_color_last_edited=”on|desktop” header-back_font_size_tablet=”” header-back_font_size_phone=”” header-back_font_size_last_edited=”on|desktop” header-back_letter_spacing_tablet=”” header-back_letter_spacing_phone=”” header-back_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” header-back_line_height_tablet=”” header-back_line_height_phone=”” header-back_line_height_last_edited=”on|desktop” front-body_font_tablet=”” front-body_font_phone=”” front-body_font_last_edited=”on|desktop” front-body_text_align_tablet=”” front-body_text_align_phone=”” front-body_text_align_last_edited=”on|desktop” front-body_text_color_tablet=”” front-body_text_color_phone=”” front-body_text_color_last_edited=”on|desktop” front-body_font_size_tablet=”” front-body_font_size_phone=”” front-body_font_size_last_edited=”on|desktop” front-body_letter_spacing_tablet=”” front-body_letter_spacing_phone=”” front-body_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” front-body_line_height_tablet=”” front-body_line_height_phone=”” front-body_line_height_last_edited=”on|desktop” back-body_font_tablet=”” back-body_font_phone=”” back-body_font_last_edited=”on|desktop” back-body_text_align_tablet=”” back-body_text_align_phone=”” back-body_text_align_last_edited=”on|tablet” back-body_text_color_tablet=”” back-body_text_color_phone=”” back-body_text_color_last_edited=”on|desktop” back-body_font_size_tablet=”” back-body_font_size_phone=”” back-body_font_size_last_edited=”on|desktop” back-body_letter_spacing_tablet=”” back-body_letter_spacing_phone=”” back-body_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” back-body_line_height_tablet=”” back-body_line_height_phone=”” back-body_line_height_last_edited=”on|desktop” button_text_size_tablet=”” button_text_size_phone=”” button_text_size_last_edited=”on|desktop” button_text_color_tablet=”” button_text_color_phone=”” button_text_color_last_edited=”on|desktop” button_bg_color_tablet=”” button_bg_color_phone=”” button_bg_color_last_edited=”on|desktop” button_border_width_tablet=”” button_border_width_phone=”” button_border_width_last_edited=”on|desktop” button_border_color_tablet=”” button_border_color_phone=”” button_border_color_last_edited=”on|desktop” button_border_radius_tablet=”” button_border_radius_phone=”” button_border_radius_last_edited=”on|desktop” button_letter_spacing_tablet=”” button_letter_spacing_phone=”” button_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” button_font_tablet=”” button_font_phone=”” button_font_last_edited=”on|desktop” button_icon_tablet=”” button_icon_phone=”” button_icon_last_edited=”on|desktop” button_icon_color_tablet=”” button_icon_color_phone=”” button_icon_color_last_edited=”on|desktop” button_icon_placement_tablet=”” button_icon_placement_phone=”” button_icon_placement_last_edited=”on|desktop” button_on_hover_tablet=”” button_on_hover_phone=”” button_on_hover_last_edited=”on|desktop” button_alignment_last_edited=”off|desktop” text_orientation_tablet=”” text_orientation_phone=”” text_orientation_last_edited=”on|desktop” module_alignment_tablet=”” module_alignment_phone=”” module_alignment_last_edited=”on|desktop” custom_css_main_element=”float:right;||height:300px!important;” border_radii=”off|18px|||18px” border_radii_tablet=”” border_radii_phone=”” border_radii_last_edited=”on|desktop” border_width_all_tablet=”” border_width_all_phone=”” border_width_all_last_edited=”on|desktop” border_color_all_tablet=”” border_color_all_phone=”” border_color_all_last_edited=”on|desktop” border_style_all_tablet=”” border_style_all_phone=”” border_style_all_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}” custom_css_before_last_edited=”on|desktop” custom_css_main_element_last_edited=”on|desktop” custom_css_after_last_edited=”on|desktop” custom_css_main_element_tablet=”float:right;||height:300px!important;” custom_css_main_element_phone=”float:right;||height:300px!important;”][/lwp_divi_flipbox]

[lwp_divi_flipbox front_title=”من صاحب رسانه هستم!” front_body=”

میزبان تبلیغات باشید، درآمد کسب کنید

” use_front_icon=”off” front_src=”https://dm360.ir/wp-content/uploads/2020/11/phone.png” front_background_color=”#ec3c3c” back_title=”من صاحب رسانه هستم!” button_text=”اطلاعات بیشتر” button_url=”https://dm360.ir/media/” button_url_new_window=”on” back_src=”https://dm360.ir/wp-content/uploads/2020/11/phone.png” back_background_color=”#ec3c3c” content_max_width=”300px” box_height=”300px” _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” header-front_font=”PeydaBold||||||||” header-front_text_align=”center” header-front_text_color=”#ffffff” header-front_font_size=”20px” header-front_line_height=”1em” header-back_font=”||||||||” header-back_text_align=”center” header-back_text_color=”#ffffff” front-body_font=”||||||||” front-body_text_align=”center” front-body_text_color=”#ffffff” back-body_font=”||||||||” back-body_text_align=”center” custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#000000″ button_border_width=”0px” button_font=”||||||||” button_use_icon=”off” button_alignment=”center” text_orientation=”center” width=”300px” width_tablet=”” width_phone=”” width_last_edited=”on|desktop” max_width=”300px” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” min_height=”300px” min_height_tablet=”” min_height_phone=”” min_height_last_edited=”on|desktop” height=”300px” height_tablet=”” height_phone=”” height_last_edited=”on|desktop” max_height=”300px” max_height_tablet=”” max_height_phone=”” max_height_last_edited=”on|desktop” custom_margin=”||||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|desktop” animation_style=”flip” animation_direction=”left” animation_intensity_flip=”25%” header-front_text_align_tablet=”” header-front_text_align_phone=”” header-front_text_align_last_edited=”on|desktop” header-front_text_color_tablet=”” header-front_text_color_phone=”” header-front_text_color_last_edited=”on|desktop” header-front_font_size_tablet=”” header-front_font_size_phone=”” header-front_font_size_last_edited=”on|desktop” header-front_letter_spacing_tablet=”” header-front_letter_spacing_phone=”” header-front_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” header-back_text_align_tablet=”” header-back_text_align_phone=”” header-back_text_align_last_edited=”on|desktop” header-back_text_color_tablet=”” header-back_text_color_phone=”” header-back_text_color_last_edited=”on|desktop” header-back_letter_spacing_tablet=”” header-back_letter_spacing_phone=”” header-back_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” front-body_text_align_tablet=”” front-body_text_align_phone=”” front-body_text_align_last_edited=”on|desktop” front-body_text_color_tablet=”” front-body_text_color_phone=”” front-body_text_color_last_edited=”on|desktop” front-body_letter_spacing_tablet=”” front-body_letter_spacing_phone=”” front-body_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” back-body_text_align_tablet=”” back-body_text_align_phone=”” back-body_text_align_last_edited=”on|tablet” back-body_letter_spacing_tablet=”” back-body_letter_spacing_phone=”” back-body_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” button_text_size_tablet=”” button_text_size_phone=”” button_text_size_last_edited=”on|desktop” button_text_color_tablet=”” button_text_color_phone=”” button_text_color_last_edited=”on|desktop” button_bg_color_tablet=”” button_bg_color_phone=”” button_bg_color_last_edited=”on|desktop” button_border_width_tablet=”” button_border_width_phone=”” button_border_width_last_edited=”on|desktop” button_border_color_tablet=”” button_border_color_phone=”” button_border_color_last_edited=”on|desktop” button_border_radius_tablet=”” button_border_radius_phone=”” button_border_radius_last_edited=”on|desktop” button_letter_spacing_tablet=”” button_letter_spacing_phone=”” button_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” button_icon_tablet=”” button_icon_phone=”” button_icon_last_edited=”on|desktop” button_icon_color_tablet=”” button_icon_color_phone=”” button_icon_color_last_edited=”on|desktop” button_icon_placement_tablet=”” button_icon_placement_phone=”” button_icon_placement_last_edited=”on|desktop” button_on_hover_tablet=”” button_on_hover_phone=”” button_on_hover_last_edited=”on|desktop” text_orientation_tablet=”” text_orientation_phone=”” text_orientation_last_edited=”on|desktop” module_alignment_last_edited=”off|desktop” custom_css_main_element=”float:left;||height:300px!important;” border_radii=”off||18px|18px|” border_radii_last_edited=”off|desktop” border_width_all_tablet=”” border_width_all_phone=”” border_width_all_last_edited=”on|desktop” border_color_all_tablet=”” border_color_all_phone=”” border_color_all_last_edited=”on|desktop” border_style_all_tablet=”” border_style_all_phone=”” border_style_all_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}” custom_css_before_last_edited=”on|desktop” custom_css_main_element_last_edited=”on|desktop” custom_css_after_last_edited=”on|desktop” custom_css_main_element_tablet=”float:left;||height:300px!important;” custom_css_main_element_phone=”float:left;||height:300px!important;”][/lwp_divi_flipbox]

ما در DM360 به دنبال خلق تجربه‌ای شیرین هستیم،
هم برای تبلیغ‌دهندگان و هم برای صاحبان رسانه.

تنها کافی‌ست به صفحه ارتباط با ما رفته، در بخش تبلیغ دهندگان ثبت نام کنید. کارشناسان ما در کوتاه‌ترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.

اگر صاحب رسانه هستید، با میزبانی از تبلیغات می‌توانید ترافیک تبلیغات دائمی داشته باشید. در همکاری با DM360، با خیالی آسوده بر محتوای رسانه خود تمرکز کنید و نگران درآمد نباشید.

من تبلیغ‌دهنده هستم!

به صورت گسترده تبلیغ کنید

من صاحب رسانه هستم!

میزبان تبلیغات باشید و درآمد کسب کنید

خدمات ۳۶۰ در شبکه‌های اجتماعی

و مزیت‌هایی که به شما ارائه می‌دهیم

پاسخگویی سریع

پاسخگویی به درخواست‌های شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن

انتشار گسترده

دسترسی به بیش از ۱۰۰۰ کانال تلگرامی و ۲۰۰۰ صفحه اینستاگرامی

تولید محتوا

محتوای خلاقانه تبلیغاتی در انواع متنی، گرافیک، عکاسی، ویدئویی

DM360
از دریچه اعداد
مجری انحصاری تبلیغات در ظرفیت‌های آخرین خبر

با بیش از ۱۹ میلیون ساعت بازدید ویدیوها در یک ماه

۴۰ میلیون

دسترسی به بیش از ۴۰ میلیون مخاطب منحصر به فرد

۳۰۰۰ رسانه 

۱۰۰۰ کانال تلگرام، ۲۰۰۰ صفحه اینستاگرام و بیش از ۵۰۰ اینفلوئنسر

۱۰۰۰ تبلیغ ماهیانه

انتشار بیش از ۱۰۰۰ بنر در ماه

امیر کیهان

ريیس اداره ارتباط با رسانه همراه اول

در این یکی دو سالی که با شما عزیزان کار میکنیم، واقعا از پاسخگویی و نظم شما سپاسگزاریم. تولید محتوای سریع، انتشار گسترده و گزارش دهی دقیق و به موقع باعث همکاری ما در این سال‌ها شده. آرزوی توفیق داریم برای شما.

حمیدرضا طهماسبی‌پور

مدیرکل روابط عمومی پگاه

همکاری با دوستان DM360 رو یه تجربه شیرین و خوب میشه ارزیابی کرد، چرا که با صبوری و مهارتی که در این تیم وجود داره، هر مانعی رو میشه رد کرد. ما که از این تجربه رضایت داشتیم و امیدوارم که این تیم همیشه با قدرت کار بکنه، چون اخلاق حرفه‌ای مهم‌ترین بخش هر کار حرفه‌ای هستش.

محمد آکوچکیان

مدیر آکادمی مجازی ایرانیان

در طول چند سالی که با مجموعه DM360 داریم کار می‌کنیم، دوستان با تعهد خود شون، پیشنهادهای خودشون، با راهکارهایی که اغلب به نفع مشتری هست تا خودشون، تلاش می‌کنند تا اون میزان موفقیتی که مشتری انتظار داره رو براش فراهم بکنند. چه در حوزه‌ی محتوا، چه در حوزه مسائل مالی، چه در حوزه برنامه ریزی اجرایی.

جای شما در میان کارفرمایان ما خالی‌ست

اساس همکاری‌مان را بر پایه اعتماد و تعهد بنا کرده‌ایم

 

با دنیای شبکه‌های اجتماعی بیشتر آشنا شوید

در بلاگ DM360، آخرین اخبار و ترفندهای سوشال مدیا را بخوانید

ویژگی‌های یک کارشناس روابط عمومی حرفه ای

ویژگی‌های یک کارشناس روابط عمومی حرفه ای

افراد زیادی هستند که شاید این ادعا را داشته باشند که در زمینه روابط‌عمومی عالی هستند اما در بیشتر مواقع، این حرف یک ادعا بیشتر نیست! افرادی که در این زمینه واقعاً نخبه و حرفه‌ای هستند، دارای استعدادهای ذاتی و مهارت‌هایی هستند که این استعدادها در همه انسان‌ها وجود...

بیشتر بخوانید
چگونه نوشتن را شروع کنیم؟ کمال گرایی را بیخیال شوید

چگونه نوشتن را شروع کنیم؟ کمال گرایی را بیخیال شوید

بعضی تولیدکنندگان محتوا برای نگارش متن چالش‌های زیادی دارند. استارت نوشتن متن شاید سخت‌ترین چالشی است که همه آنها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. تولید کنندگان محتوا بهترین هدف برای کمال گرایی و سخت‌گیری‌های بیش از اندازه هستند. چرا شروع به نوشتن نمی‌کنید؟ زمانی که متنی...

بیشتر بخوانید
نقش رسانه‌های آفلاین در روابط عمومی چیست؟

نقش رسانه‌های آفلاین در روابط عمومی چیست؟

روابط عمومی به معنای ایجاد ارتباط بین سازمان و افراد چه بیرون و چه درون سازمان است. افرادی واقعی که شما در خیابان، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و دیگر نقاط می‌بینید. افرادی که حضوری فیزیکی دارند. روابط عمومی آفلاین که بحث این مقاله هم است در گذشته بیشتر از الآن مورد استفاده...

بیشتر بخوانید
4 خطربزرگ در مواجه با بحران برای روابط‌ عمومی‌ ها

4 خطربزرگ در مواجه با بحران برای روابط‌ عمومی‌ ها

«روابط عمومی در متن است نه در حاشیه، ضرورت است نه یک ظرفیت لوکس، در خود مدیریت است نه در بیرون آن، پس حق داریم بگوییم که روابط عمومی از مدیریت جدا نیست و با آنچه که به عنوان چرخ پنجم ارابه به تنه برخی مؤسسات می چسبانند، فرق بسیار دارد.» این نقل قول یکی از اساتید حوزه...

بیشتر بخوانید
چگونه با ژورنالیست‌ها ارتباط برقرار کنیم؟

چگونه با ژورنالیست‌ها ارتباط برقرار کنیم؟

رابطه زمان می‌برد. بعضی روابط زمان بیشتری می‌برند. رابطه بین متخصصان روابط عمومی و روزنامه نگاران از این دست روابط هستند. دست و پنجه نرم کردن با پرونده‌های مختلف و فورس زمانی به روزنامه نگاران اجازه نمی‌دهد آنطور که باید و شاید به همه کارشناسان روابط عمومی توجه کنند و...

بیشتر بخوانید
شخص ثالث third party چیست و چه تاثیری بر روابط عمومی دارد؟

شخص ثالث third party چیست و چه تاثیری بر روابط عمومی دارد؟

در دنیای جذاب و پر رمز و راز روابط عمومی تکنیک‌ها و شیوه‌های مختلفی وجود دارد که اگر از آن‌ها مطلع باشید و بتوانید در بخش کاری خود به صورت اصولی پیاده سازی کنید، به خوبی قادر هستید که از مزایای آن‌ها بهره مند شوید! در این زمینه باید در نظر داشته باشید که یکی از...

بیشتر بخوانید