طراحی کمپین های تبلیغات فضای مجازیطراحی و اجرای کمپین برای جذابیت کسب و کار شما با رویکرد برندینگ، افزایش فروش و درگیری مخاطب


اطلاعات بیشتر


انتشار محتوا در
رسانه های مجازیمحتوای شما نیازمند انتشار در رسانه ای با مشتریان بالقوه را دارد. تمام رسانه های ایران را برای شما ممکن میکنیم


اطلاعات بیشتر


استراتژی معرفی
کسب و کارتولید محتوا مهم ترین نیاز شما است که مخاطبان از شما خرید کنند. شما را قوی معرفی میکنیم


اطلاعات بیشتر


ایجاد و مدیریت
شعبه های مجازیپر مخاطب ترین فروشگاه ها در فضای مجازی هستند. ما بستری ایجاد میکنیم که همیشه در دسترس است


اطلاعات بیشتر

مشاوره و نیاز سنجی


—   آشنایی با مجموعه، تشریح خدمات و روند کار

هدف آگاهی شما از ظرفیت ها و خدمات مجموعه و آشنایی مجموعه با حوضه فعالیت و نیازهای شما. جلسات طوفان فکری به همراه تعامل با شما متناسب با ظرفیت های سازمان و بهره گیری از دانش حوضه دیجیتال مارکتینگ برای یک استراتژی هدفمند تشکیل می شود

طراحی کمپین و برنامه عملیاتی


—   پیاده سازی استراتژی تبلیغات هدفمند

رصد وضعیت فعلی تبلیغاتی سازمان و عملکرد رقبا در سطح ملی. اجرای آنالیز SWOT و انتخاب ایده برتر از میان ایده های پیشنهادی.

اجرای طرح و آنالیز فرایند


—   تولید محتوا و توزیع گسترده

خدمات تولید محتوا شامل محتوای متنی، گرافیکی، چندرسانه و طراحی بازی می باشد. تمامی خدماتی که برای کارفرما اجرا شده است مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و گزارش های هفتگی، تحلیل های ماهانه به شما ارائه میشود

 

دیجیتال مارکتینگ 360


رسالت ما حفظ حقوق مشتریان و کارمندان با استفاده از توانمندی بنگاه های خود، افزایش کارایی سازمان، کاهش هزینه، ارزش آفرینی و ارائه خدمات با ارتقا سطح کمی و کیفی مطابق استانداردهای روز می باشد


ثبت نام صنایع دانش بنیان